Ośrodek Wsparcia i Testów w Sosnowcu

Ośrodek Wsparcia i Testów w Sosnowcu funkcjonuje w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

BENEFICJENCI

  • osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania
    (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia)

  • osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
    lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
    lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.